У Сумському державному університеті оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою (КМС). Графік навчального процесу передбачає розподіл навчального року на 2 семестри, кожен з яких розділений на 3 модульні цикли. Наприкінці кожного семестру проводиться екзаменаційна сесія.

Навчальний рік містить 60 кредитів, а семестр – приблизно 30 кредитів навчальної роботи студента. За один тиждень студент виконує приблизно 1,5 кредити навчальної роботи.

Кредит – умовна мінімальна одиниця виміру обсягу навчальної роботи студента при вивченні певної складової навчальної програми чи окремої дисципліни, засвоєної студентом під час навчання, яка визначає суму аудиторної та самостійної роботи студента і становить 36 академічних годин.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 384 від 29.03.2012 р. «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації» оцінювання навчальних досягнень студента з дисципліни здійснюватиметься за шкалою R від 0 до 100 балів.

Шкала оцінювання за системою ECTS

Сума балів (R) Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою Визначення
90-100 А 5 (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
82-89 B 4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками
74-81 C В загальному правильна робота з певною кількістю помилок
64-73 D (задовільно) Непогано, але з незначною кількістю недоліків
60-63 Е Виконання задовольняє мінімальні критерії
35-59 FX 2 (незадовільно) Можливе повторне складання
0-34 F Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>